Música en família

Per a famílies i infants de 0 a 3 anys

A través de la música, escoltant, cantant i jugant, crearem un espai on compartir la descoberta d’un nou món sonor, despertant tots els sentits

10:30h  Infants de 0-18 mesos

11:30h Infants de 18 mesos a 3 anys

A càrrec de: Maria Guirado

15,00 20,00